صندوق های چرخدار

صندوق های چرخدار کد sc6

16 اکتبر , 2020 صندوق های چرخدار

صندوق های چرخدار کد sc6

صندوق های چرخدار کد sc6 این محصول پلاستیکی سبدسازان به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   49*54*77 و ابعاد داخلی 41.3*48.3*69 می […]

, , , , ,

صندوق های چرخدار کد sc1

16 جولای , 2019 صندوق های چرخدار

صندوق های چرخدار کد sc1

این محصول پلاستیکی سبدسازان به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   20.5*30*38 و ابعاد داخلی  16*27*35.3 می باشد  نام دیگر آن […]

, , , , , , , ,

صندوق های چرخدار کد sc2

16 جولای , 2019 صندوق های چرخدار

صندوق های چرخدار کد sc2

صندوق های چرخدار کد sc2 این محصول پلاستیکی سبدسازان به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول  26*34*45 و ابعاد داخلی 22*30*42 می […]

, , , , , , , ,

صندوق های چرخدار کد sc3

16 جولای , 2019 صندوق های چرخدار

صندوق های چرخدار کد sc3

صندوق های چرخدار کد sc3 این محصول پلاستیکی سبدسازان به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول  28*36*47 و ابعاد داخلی  23.3*32.2*45 می […]

, , , , ,

صندوق های چرخدار کد sc4

16 جولای , 2019 صندوق های چرخدار

صندوق های چرخدار کد sc4

  این محصول پلاستیکی سبدسازان به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   33.5*41*54 و ابعاد داخلی  28.3*36*49.6 می باشد که نام […]

, , , ,

صندوق های چرخدار کد sc5

16 جولای , 2019 صندوق های چرخدار

صندوق های چرخدار کد sc5

صندوق های چرخدار کد sc5 این محصول پلاستیکی سبدسازان به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   41.5*49*65 و ابعاد داخلی 36*43.5*59.7 […]

, , , , ,