دبه پلاستیکی

دبه پلاستیکی  دو خط 20 کیلویی ماست

9 اکتبر , 2020 دبه پلاستیکی

دبه پلاستیکی  دو خط 20 کیلویی ماست

دبه پلاستیکی  دو خط 20 کیلویی ماست دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی سه خط کد محصول:  Flask3 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 20 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                              قطر کف:26.5 سانتی متر  نام های دیگر محصول: دبه دو خط  20کیلویی […]

, , , , , , , , , , ,

تولید دبه چهار خط  50 کیلویی صنایع چسب و رزین

9 جولای , 2020 دبه پلاستیکی

تولید دبه چهار خط  50 کیلویی صنایع چسب و رزین

تولید دبه چهار خط  50 کیلویی صنایع چسب و رزین دبه پلاستیکی چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی کد محصول: Flask6 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 50 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته گوشواره ای می باشد قطر دهانه:17.5 سانتی متر                                             قطر کف:33 سانتی متر  نام های دیگر […]

, , , , , , , , , , ,

دبه پلاستیکی سه خط 25 کیلویی خیارشور

9 جولای , 2020 دبه پلاستیکی

دبه پلاستیکی سه خط 25 کیلویی خیارشور

دبه پلاستیکی سه خط 25 کیلویی خیارشور کد محصول: Flask5 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 25 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                             قطر کف:27 سانتی متر نام های دیگر محصول: دبه سه خط  25 کیلویی ترشی، دبه سه خط 25 کیلویی […]

, , , , , , , , , , , ,

فروش دبه سه خط 23.5 کیلویی شیر

9 جولای , 2020 دبه پلاستیکی

فروش دبه سه خط 23.5 کیلویی شیر

فروش دبه سه خط 23.5 کیلویی شیر دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری کد محصول: flask4  موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 23.5 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                             قطر کف:27 سانتی متر  نام های دیگر محصول: دبه سه خط   23.5کیلویی […]

, , , , , , , , , , , ,

خرید دبه دسته فلزی دو خط 12 کیلویی ترشی

9 جولای , 2020 دبه پلاستیکی

خرید دبه دسته فلزی دو خط 12 کیلویی ترشی

خرید دبه دسته فلزی دو خط 12 کیلویی ترشی دبه دسته فلزی و دسته بغل 12 کیلویی کد محصول:   Flask2 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 12 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:9 سانتی متر                                               قطر کف:21 سانتی متر نام های دیگر محصول: دبه […]

, , , , , , , , , , , ,

کارخانه دبه دسته فلزی 6کیلویی

9 جولای , 2020 دبه پلاستیکی

کارخانه دبه دسته فلزی 6کیلویی

کارخانه دبه دسته فلزی 6کیلویی دبه دسته فلزی 6کیلویی دسته سیمی و بغل دبه ها کد محصول: Flask1 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 6 لیتری                                        ویژگی های محصول:دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:9 سانتی متر                                               قطر کف:18 سانتی متر  نام های دیگر محصول: دبه دو خط   6کیلویی […]

, , , , , , , , , , , ,